Mogen we op je steun rekenen?

Zoals elk jaar investeert ook dit jaar de Rabobank weer een gedeelte van haar winst in het verenigingsleven. Op deze manier willen ze helpen clubs sterker en toekomstbestendiger te maken. Leden (rekeninghouders) van de Rabobank kunnen hun gratis stem uitbrengen op de vereniging die ze een warm hart toedragen. De actie heet Rabobank ClubSupport. Een mooi initiatief.

Ook dit jaar heeft Schutterij Sint Sebastianus Heel zich weer opgegeven als deelnemende vereniging voor deze actie.

Onze vereniging hecht veel waarde aan dorpsactiviteiten en inclusiviteit. We willen graag iets betekenen voor het dorp. We willen ons nóg meer laten zien en gezelligheid creëren door, samen, leuke dingen te ondernemen. Zo kennen jullie ons inmiddels door onze deelname aan de Sacrementsprocessie, het Draaksteken, de terugkerende schuttersfeesten, ons jaarlijkse dorpsschuttersfeest en onze recente deelname aan The Roaring Twenties.

Dit jaar hebben we besloten te werken aan ons voorkomen tijdens onze optredens. We hebben een paar kleine aanpassingen aan onze uniformen doorgevoerd en hebben een start gemaakt ons optreden te verfraaien met heuse, uiteraard onklaar gemaakte, exercitie geweren.

Voor dat laatste willen we dit jaar de opbrengst van Rabo ClubSupport gebruiken. Mogen we ook nu weer op jouw stem rekenen?

Je kunt nog stemmen tot en met 25 oktober as. Hoe? Je leest er alles over op https://rabobank.nl/clubsupport

 

Geef een reactie