Rangen bij Schutterij Sint Sebastianus Heel

Met de omschakeling naar Oude Exercitie, kreeg schutterij Sint-Sebastianus Heel geweerdragers en officieren. Hier kort wat uitleg over wat (onder)officieren zijn, hoe je ze kunt herkennen en hoe je dat kunt worden.

Herkenning

In het leger moeten rangen natuurlijk herkenbaar zijn, en tegenwoordig gaat dat met strepen op de bovenarm (onderofficieren) en sterren op de schouder (officieren). Maar bij de vaak traditionele galatenues werkt dat op een andere manier: onderofficieren zijn te herkennen aan een of twee strepen op de manchetten, officieren aan het aantal kwasten aan hun fouragère, de kleur daarvan (goud of zilver) en het materiaal (dunne kwasten of dikkere ‘bouillons’)

Daarnaast dragen officieren nog een sabel, een zwartepluim en een oranje officierssjerp. Deze laatste drie elementen zijn identiek voor alle officieren. Dat werd in vroeger dagen zo opzichtig gedaan, zodat manschappen een officier in het gewoel van de strijd goed konden herkennen. En in de kazerne moesten ze hem al van verre kunnen zien aankomen, zodat ze op tijd konden groeten.

Uniform

Het uniform dat Sint-Sebastianus draagt is verzonnen, maar lijkt wel een beetje op dat van het Nederlandse leger rond 1900. Dat geldt voor veel Limburgse schutterijen, dus de rangonderscheidingstekens zijn overgenomen van de galatenues en worden gebruikt door alle schutterijen die onderscheid in rangen maken.

Meestal is een rang bedoeld als waardering voor een bijzondere verdienste, zoals lidmaatschapsjubileum, bestuursjubileum, jubileum van een bijzondere taak of functie, etc. Maar dat is niet altijd het geval.

Officieren in soorten

Zoals bij alle andere schutterijen die militaire rangen hanteren, zijn er twee soorten officieren:

 • Zij die dat krijgen wegens verdiensten voor de vereniging.
 • Zij die dat worden wegens hun rol/functie.

Rang gekoppeld aan rol/functie

Ton Abels, Kapitein

Op dit moment zijn er vier leden van de schutterij die een rang hebben gekregen vanwege de functie die zij vervullen in de opstelling.

 • Vaandeldrager Paul Derksen: vaandrig/adjudant
 • Commandant Ton Abels en reserve-commandant Hugo Luijten: kapitein
 • Tamboer-majoor Joop Wagner: sergeant-majoor
 • John Stelten en Wiel Geurts: sergeant. Zij zijn de zogenaamde ‘linker- en rechter-guide’, en lopen in een rij alleen tijdens de optocht. Net als bij alle andere schutterijen in Oude Exercitie, verdienen zij deze rang om die reden.
Joop Wagner – Sergeant-Majoor

Ook in de toekomst zullen leden die een van deze functies gaan invullen, automatisch bevorderd worden tot de bijbehorende rang.

Rang wegens verdiensten

Alle andere officieren zijn dat op basis van verdienste voor de vereniging. Daarbij worden het aantal jaren lidmaatschap, een bestuurslidmaatschap of het voorzitterschap van een commissie meegewogen.

Duidelijk is dat te zien aan vaandeldrager Paul Derksen; deze is officieel vaandrig/adjudant, maar werd wegens verdiensten bevorderd tot 2e luitenant.

Paul Derksen – 2e Luitenant

Welke rangen zijn er nu?

Van laag naar hoog telt schutterij Sint-Sebastianus de volgende (onder)officieren:

Onderofficieren:

 • Soldaat Eerste Klasse Alfred Maessen (rode streep op beide manchetten)
 • Korporaal vacature (gele streep op beide manchetten)
 • Sergeant John Stelten en Wiel Geurts (op beide manchetten: gouden streep afgezet met rode bies)
 • Sergeant-majoor Joop Wagner (op beide manchetten twee gouden strepen met in het midden een rode streep)
Wiel Geurts – Sergeant (en koning)

Henk Derksen – Kapitein / John Stelten – Sergeant

Subalterne officieren:

 • Adjudant-vaandrig vacature (twee gouden kwasten gevuld met rood katoen)
 • 2e-luitenant Paul Derksen (twee kwasten in goud)
 • 1e-luitenant vacature (drie kwasten in goud)
 • Kapitein (twee kwasten in goud met bouillons); Henk Derksen, Jan Delissen (verdiensten), Ton Abels en Hugo Luijten (functie)
Hugo Luijten – Kapitein / Jan Delissen – Kapitein

Hoofdofficieren:

 • Majoor Piet Maessen (drie kwasten in goud met bouillons)
 • Luitenant-kolonel Huub Stoop (vier kwasten met bouillons twee in zilver, twee in goud)
 • Kolonel vacature (vier kwasten in goud)
Huub Stoop – Luitenant-Kolonel

Piet Maessen – Majoor

Opperofficieren:

Vacatures

 • Generaal (vier kwasten in goud met bouilons en gemerkt met vier zilveren sterren). Eventuele onderverdeling (allen vacature):
  • Brigadegeneraal – *
  • Generaal-majoor – **
  • Luitenant-generaal – ***
  • Generaal – ****

Natuurlijk moet een (onder)officiersrang iets bijzonders blijven, vandaar dat we leden alleen willen bevorderen bij bijzondere gebeurtenissen en/of prestaties voor de vereniging.