Coronablog Sint Sebastianus Heel

Het Coronavirus zet de hele wereld op z’n kop. Daar waar onze voornaamste zorgen uiteraard onze gezondheid en die van alle familie en bekenden om ons heen is, drukt het virus ook een allesbepalende stempel op onze hobby.

In deze blog geven we jullie alle informatie over wat het virus  betekent voor de evenementen van en met onze schutterij in 2020.

Mogen we weer starten met oefenschieten?

13 juni 2020

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat op vrijdag 12 juni onder andere in de Limburger een bericht gepubliceerd werd dat de schutterijen weer mogen schieten. Natuurlijk hebben we het artikel meteen in de toch al geplande bestuursvergadering diezelfde avond uitgebreid besproken. Voor diegene die het niet gelezen heeft, de tekst;

Sjutdown voorbij: Schutterijen mogen weer schieten

Frits van Otterdijk, 12 juni 2020- 15:46

De Limburgse schutterswereld mag de buks, kogels en kruit weer tevoorschijn halen. De veiligheidsregio’s hebben vrijdag groen licht gegeven voor het hervatten van de schiettrainingen. 

De Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters hebben zelf een protocol ingediend bij de veiligheidsregio’s. Daarin staan regels om op verantwoorde wijze te oefenen zodat het coronavirus zich niet kan verspreiden onder de deelnemers. 

De veiligheidsregio’s hebben ingestemd met deze richtlijnen. De gildes moeten hun protocol en de oefentijden wel voorleggen aan hun gemeente. Iedere burgemeester heeft het laatste woord of de schiettraining wordt toegestaan.

Trainingen

Hoe gaan de schiettrainingen er nu uitzien? Zoals gebruikelijk met veel handen wassen, papieren zakdoekjes, anderhalve meter afstand houden onderling en wegblijven bij verkoudheid of griepverschijnselen.

Er mogen in het clubgebouw maximaal 30 mensen bij elkaar komen op gepaste afstand. Is de ruimte daarvoor te klein, dan wordt het aantal mensen hierop aangepast. Op de terrassen mag een consumptie worden genuttigd.

Tijdschema

Voor wat het schieten zelf betreft wordt per gilde een strak tijdschema opgesteld. Alle leeftijdscategorieën kunnen wekelijks één keer komen oefenen. iedere groep zal maximaal uit 20 actieve schutters bestaan. Ze mogen anderhalf uur trainen en moeten zich vooraf aanmelden.

Iedere vereniging heeft een eigen “Corona-toezichthouder” die toeziet op het naleven van de regels. De buksmeester, die verantwoordelijk is voor het beheer van de buks, draagt een mondkapje en handschoenen omdat hij of zij geen anderhalve meter afstand kan houden bij het herladen.

Schietprotocol

  1. Het schietprotocol laat geen ruimte voor onduidelijkheid. De volgorde is strak vastgelegd.
  2. Het geweer (gelegen in de affuit) wordt op de schouder van de schutter gelegd;
  3. De buksmeester laadt de wedstrijdbuks en gaan op 1,5 meter afstand staan;
  4. Na de schietbeurt wordt het geweer van de schouder gehaald en worden de kap en de trekker gereinigd;
  5. De schutter loopt daarna weg, de buks ligt in de affuit en de nieuwe schutter komt aangelopen, en neemt daarbij de 1,5 meter regel in acht;
  6. Er mag géén paraplu worden vastgehouden.

De instructies gelden uitsluitend voor trainingen. Van wedstrijden is voorlopig nog geen sprake, laat OLS weten.

Op het eerste gezicht lijkt het een positie bericht, maar kunnen wij elke buks in een affuit leggen? Hoe vaak kom je eigenlijk aan de beurt wanneer je bovenstaande richtlijnen volgt? En los daarvan, wat beslist onze burgemeester? Wat is het definitieve protocol waaraan we ons dienen te houden.

Alvorens iets te roepen over wel of niet weer te beginnen met oefenschieten willen we daar graag duidelijkheid over hebben.

Exercitie met geweren

13 juni 2020

Tijdens de bestuursvergadering is het idee geopperd om eens goed te kijken of we niet, rekening houdende met álle geldende maatregelen en richtlijnen, wat kunnen oefenen met het exerceren met de geweren. Dat zijn we aan het bekijken. Of, en dan hoe en wanneer, daar komen we in dat geval snel op terug.

AFGELAST : OLS Ledenvergadering

13 juni 2020

Het lijkt logisch, maar toch hebben we het er op de bestuursvergadering afgelopen vrijdag 12 juni even over gehad of we het niet tóch door moeten laten gaan; de OLS-Ledenvergadering aanstaande vrijdag 26 juni. Uiteraard niet met als onderwerp het OLS, maar als normale vergadering / bijeenkomst.

Hoe leuk zou het immers zijn om weer gewoon gezellig even bij elkaar te komen. We hebben echter toch besloten dit vooralsnog niet te doen.

AFGELAST : Processie

10 juni 2020

Vandaag ontvingen we een bericht van kapelaan Marco Bodden. Hij deelde ons, mede namens pastoor-deken Wim Miltenburg, mede dat ze helaas hebben moeten besluiten dat de processie dit jaar niet door zal gaan.

AFGELAST : Concertreis naar Musikfestival Bösel

29 april 2020

Op 12 en 13 september stond voor Animato de concertreis naar het musikfestival in Bösel op de planning. Het is nog maar een paar dagen geleden dat de hoop er nog goed in zat en dat de leden van de schutterij de kans geboden werd gezellig met ze mee te reizen.

Helaas is vandaag bekend gemaakt dat ook dit festival afgelast is.

AFGELAST : Alle clubactiviteiten in mei 2020

29 april 2020

Het zal niemand verbazen, maar we hebben tóch hebben we het er vandaag over gehad; de clubactiviteiten gaan ook in mei helaas niet door.

Het oefenschieten op 2, 9 en 23 mei wordt afgelast, zoals ook het Persoonlijk Kampioenschap van onze vereniging op 16 mei aanstaande.

Aan het einde van de maand mei kijken we wat de status is. Laten we hopen op beter nieuws voor juni.

AFGELAST : Bondsschuttersfeest Beesel 16 augustus 2020

26 april 2020

Het lag al in de lijn der verwachtingen maar nu is het officieel. Schutterij Broederschap.St. Georgius en St. Sebastianus Beesel maakt bekend dat hun bondsschuttersfeest op 16 augustus 2020 niet door zal gaan.

Daarmee is ook het laatste feest van dit seizoen afgelast.

Koningschieten op 26 april schuift door naar 2021

12 april 2020

Het koningschieten op zondag 26 april gaat definitief niet door. Het is niet alleen afgelast op 26 april, we hebben ook besloten dat dit, mocht de mogelijkheid er zijn, niet ingehaald zal worden dit jaar. Het koningschieten schuift door naar 2021.

Geen oefenschieten meer in april

10 april 2020

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat er deze maand geen oefenschieten meer zal zijn. Of we dit zullen kunnen oppakken in mei? Het zal voor een groot deel afhangen van de maatregelen die in mei gelden.

Dat is de reden dat we niet al te lang vooruit kijken.

Oud papier ophalen gaat door

2 april 2020

Er is overleg geweest met Animato en de gemeente Maasgouw. Het is toegestaan oud papier op te halen mits we de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en het is verplicht beschermende handschoenen te dragen. Mondkapjes zijn niet verplicht. We lopen met maximaal 2 ophalersperwagen.

8 april is de eerstvolgende ophaalronde.

Brief aan de MLSB en aangesloten verenigingen

1 april 2020

Nu de bondsschuttersfeesten in Wessem, Posterholt en Haelen inmiddels zijn afgelast, ontvangen we een schrijven van de Schutterijen Sint Joris Wessem, Sint Agatha Haelen en Sint Matias en Cornelus Posterholt aan de MLSB en de aangesloten verenigingen waarin ze voorstellen om, in navolging van het OLS, alle evenementen van 2020, inclusief het Persoonlijk Kampioenschap, te verplaatsen naar 2021.

AFGELAST : Dekenaal Grathem 14 juni 2020

1 april 2020

Gelijk met de bekendmaking van St. Agatha lezen we dat ook het Dekenaal dit jaar niet doorgaat. Dit zou worden georganiseerd door St Severinus Grathem, op 14 juni aanstaande.

AFGELAST : Bondsschuttersfeest Haelen 21 juni 2020

1 april 2020

St. Agatha Haelen communiceert vandaag dat ook zij zich genoodzaakt voelen al hun komende activiteiten, waaronder het bondsschuttersfeest op 21 juni, af te gelasten.

OLS Meijel verschoven naar 2021

28 maart 2020

We zagen het al aankomen, vandaag werd officieel bekend gemaakt dat we dit jaar géén OLS hebben. Het OLS wordt verplaatst naar 2021, in Meijel uiteraard.

Oud Papier ophalen

27 maart 2020

Animato neemt aankomende dinsdag een besluit over de doorgang van het ophalen van Oud Papier. Op dit moment is nog niet bekend of het in April opgehaald zal worden of niet. In diverse gemeenten om ons heen is het ophalen van oud papier afgelast. Bert Impelmans en Lowie Eijkelhardt hebben contact met elkaar hierover.

Per email hebben we eerder deze week alle dit jaar ingeplande papierophalers van de Schutterij gevraagd hoe zij staan tegenover het ophalen van oud papier tijdens deze Corona crisis. Een aantal leden staan er niet onwelwillend tegenover. vandaag heeft het bestuur nog kort overlegd hierover.

Besloten is ook dit per maand te bekijken.

In april zullen we, mits dit door de overheid (gemeente / RIVM)  wordt toegestaan, Animato zoals gebruikelijk helpen met het ophalen van oud papier. We hebben 2 mensen bereid dit in april op zich te willen nemen.

Ophalers melden zich uitsluitend vrijwillig aan, we gaan niemand dwingen, en als iemand zich terugtrekt respecteren we dat. Bovendien nemen we, mocht het doorgaan, veiligheidsmaatregelen in acht. We houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar en dragen beschermende handschoenen.

AFGELAST : Bondsschuttersfeest Posterholt 24 mei 2020

27 maart 2020

Vandaag maakt Schutterij St. Mathias & Cornelus Posterholt op hun website bekend dat het Schuttersfeest in Posterholt op 24 mei aanstaande niet door zal gaan. Het feest op de zaterdag voorafgaande eveneens, dat is verplaatst naar 8 mei 2021. Voor het Schuttersfeest is nieuwe datum bekendgemaakt.

AFGELAST : Bondsschuttersfeest Wessem 10 mei 2020

25 maart 2020

Schutterij Sint Joris Wessem maakt bekend dat de viering van hun 425 jarige jubileum in het weekend van 8-10 mei aanstaande niet doorgaat.

Daarmee is ook het bondsschuttersfeest op 10 mei 2020 afgelast.

Schuttersbond Eendracht Born-Echt gelast alle feesten af

24 maart 2020

Vandaag heeft de schuttersbond van Echt bekend gemaakt om, na overleg met de organisatoren en in lijn met de door de overheid gestelde richtlijnen, alle bondsschuttersfeesten voor 2020 af te gelasten.

AFGELAST : Varkensloterij (16 en 17 april)

22 maart 2020

De reden die ons bracht tot het afgelasten van de Potgrondactie doet ons ook besluiten de Varkensloterij voorlopig af te gelasten. Deze zal eventueel op een later moment dit jaar alsnog gehouden worden.

AFGELAST : Opening Schietseizoen (4 april)

22 maart 2020

Zoveel mogelijk binnen blijven en bij contact met anderen minimaal anderhalve meter afstand houden is niet te combineren met het uitoefenen van onze hobby ônger de baum. We raken langzaam somber gesteld, de opening van het schietseizoen op 4 april gelasten we in ieder geval af, ondanks dat het pas over 2 weken zal zijn.

AFGELAST : Gereedmaken schuttersterrein (29 maart)

22 maart 2020

Het kabinet en RIVM  adviseren zoveel mogelijk thuis te werken en de deur niet uit te gaan indien niet dringend nodig. Het bestuur besluit dat het onverantwoord is om aanstaande zaterdag, de 29e maart, met een groot aantal mensen op het Schuttersterrein bij elkaar te komen om het terrein op te knappen.

Per week besluit nemen over de eerstvolgende activiteit(en)

22 maart 2020

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus gaan dermate hard en zijn zo onvoorspelbaar, dat we besluiten om vanaf nu per week even samen te overleggen wat te doen met de eerstvolgende geplande activiteiten. Een uitzondering daarbij maken we voor de Varkensloterij. Het is nu al duidelijk dat deze niet door zal kunnen gaan. De argumenten daarvoor zijn gelijk aan de argumenten waarop het besluit omtrent de potgrondactie genomen is.

AFGELAST : Bestuursvergadering 14 maart

22 maart 2020

Op maandag 24 maart stond een bestuursvergadering gepland. Door de gedwongen tijdelijke sluiting van Oppe Linj ditmaal in de Schuttekeet.

Een dag vóór de vergadering besluiten we tesamen dat het bijeenkomen in de schuttekeet gezien de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord is. We communiceren vanaf nu bij voorkeur middels een Whatsapp groep.

AFGELAST : Winterschieten

14 maart 2020

We besluiten dat het bijeenkomen bij Oppe Linj op 19 maart aanstaande voor de 3e avond van de wintercompetitie onverantwoord is. Het winterschieten wordt afgelast.

AFGELAST : Potgrondactie

14 maart 2020

De dag van de Potgrondactie is aangebroken. ‘s Morgens hebben we, ondanks een hoge opkomst en prachtig weer, helaas moeten besluiten de actie af te blazen. Het huis aan huis papieren- en muntgeld door het hele dorp te laten rouleren in een tijd dat iedereen sociale contacten probeert te mijden heeft ons tot dit besluit gebracht.

Begin maart 2020

Het Coronavirus heerst, en het schietseizoen nadert. Langzaam beginnen we ons af te vragen of het consequenties gaat hebben voor ons schietseizoen. Concreter beginnen we ons al af te vragen wat te doen met onze eerste geplande activiteit: de jaarlijkse potgrondactie.

 

1 Reactie on “Coronablog Sint Sebastianus Heel

Geef een reactie