30 juli 2022, Dorpsschuttersfeest in Heel

Heb jij al een zestal in gedachten?

Op zaterdag 30 juli aanstaande organiseert Schutterij St. Sebastianus Heel weer het jaarlijkse dorpsschieten.

Dit dorpsschieten is voor bedrijven, verenigingen, families, buurten en iedereen die op een leuke en ontspannende manier kennis wil maken met het schutterswezen.

Je kunt die dag met je eigen zestal in een gezellig wedstrijdverband schieten met dezelfde zware buks waarmee we ons tijdens het OLS naar een mooie 11e plaats hebben weten te schieten.

Je kunt prijzen winnen! Voor de winnende zestallen zijn er mooie prijsbekers met bijbehorend prijzengeld beschikbaar gesteld.

Voor het winnende dameszestal is een aparte prijsbeker beschikbaar gesteld.

Inschrijving is op de dag zelf mogelijk van 14.00 uur tot 17.30 uur, een schietkaart kost 12 euro. Je kunt met je team zo vaak meedoen als je zelf wilt. Je mag ook in meerdere teams meedoen.

Tevens bieden wij ook dit jaar weer de jeugd van 10 tot 16 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de schietwedstrijden. Hierbij wordt, onder deskundige begeleiding, met een luchtdrukbuks op de bölkes geschoten in een speciaal hiervoor vervaardigde kast. Dit jeugdschieten is met drietallen maar ook kan er individueel geschoten worden, dit is geheel gratis!

Let op, door nieuwe regelgeving dient elke schutter een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben en op verzoek te tonen.

Het dorpschuttersfeest is vertier voor jong en oud. Voor gezellige muziek wordt gezorgd en aan spijs en drank zal niks mankeren. Iedereen is op zaterdag 30 juli vanaf 14.00 uur van harte welkom op ons schietterrein aan Pannenhof. (tussen Heel en Beegden)