AVG / GDPR – De nieuwe Privacy Wet

Vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zoals hij in het engels heet, van kracht gegaan. Dat betekent dat er vanaf vandaag éénzelfde privacywetgeving van toepassing is in de gehele Europese Unie. De tot gisteren geldende WBP (Wet bescherming persoonsgegevens)  is hiermee meteen vervallen.

Mooi, al die termen en afkortingen. Maar betekent dit nou ook iets voor ons als Schutterij? Jazeker!

Afgelopen dinsdag zijn Paul en John naar een bijeenkomst geweest bij Don Bosco. Een door het Huis van de Sport georganiseerde bijeenkomst inzake de AVG, waarvoor alle verenigingen binnen de gemeente Maasgouw zich konden opgeven.

Waar gaat het nou precies om?

Het gaat om de bescherming van onze privacy en de rechten die wij als Nederlander hebben. Oorzaak voor deze aanscherping van de wet is het steeds groter wordende ricisco op het lekken van vertrouwelijke informatie.

Onze rechten zijn behoorlijk uitgebreid. Zo hebben we nu allemaal het recht om te weten wat er met onze gegevens gebeurt, waar ze opgeslagen zijn, hoe lang ze bewaard blijven, waarom ze van ons gevraagd zijn en bovenal…we mogen eisen dat ze verwijderd of aangepast worden. En dat alles niet alleen bij een bank, postorderbedrijf, gemeente of wat dan ook, maar ook bij onze hobbyclub.

Om aan de AVG te voldoen moeten we als vereniging een hele hoop geregeld hebben. Wat precies, daarvoor krijgen we de komende maanden ondersteuning vanuit het Huis van de Sport.

Website

Ook aan onze website, die we vol enthousiasme en met de grootste zorg nu sinds een jaar bijhouden, zijn inmiddels de nodige  aanpassingen gedaan, en zullen er nog wat aanpassingen gedaan worden.

We plaatsten al geen foto’s op de website wanneer we wisten dat iemand er bezwaar tegen had, of het geen leuke foto vond. Maar nu gaat het verder. We zullen jullie schriftelijke toestemming nodig hebben bij het plaatsen van fotomateriaal op de website, of op Facebook.

Strikt genomen mogen we zelfs geen enkele foto meer op de website of Social Media plaatsen worden zonder toestemming van eenieder die op de foto te zien is. Staat er een minderjarige op de foto, moeten we de ouders vragen om toestemming. Dat werkt uiteraard niet, voor geen enkele vereniging. Dus heeft men bedacht dat het weer wél mag wanneer de foto een sfeerimpressie weergeeft. Er gaat nog veel over gepraat en aangepast worden.

Ook mogen we niet zomaar meer uitslagen publiceren op de website. Al gelden ook daarvoor weer speciale regels. We werken er aan mee, maar willen de website en Social Media wel leuk en levendig houden.

Merk ik er wat van?

Ja. Eén van de eerste dingen die jullie allemaal van het effect van de AVG binnen onze vereniging zullen merken is dat we jullie zullen vragen om toestemming. Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s waarop je zelf te zien bent, toestemming om je gegevens te gebruiken voor inschrijving bij de schuttersbond, op een schuttersfeest, toestemming voor het gebruik van je e-mailadres voor correspondentie vanuit het secretariaat, toestemming dat we je gegevens bewaren op de laptop van de secretaris etc.

We zijn het allemaal aan het formuleren in een Privacyverklaring, die je snel op de website zult aantreffen.

Moet dat allemaal? We kunnen dat toch allemaal onderling wel in vertrouwen regelen?

Ja, dat klopt en doen we ook. Maar helaas moet het nu allemaal echt formeel.

Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal wel in ons eigen voordeel. Onze privacy is belangrijk. Maar bedrijven en verenigingen hebben er nu wel een hele hoop werk mee.

Wie niet meewerkt, riskeert een torenhoge boetes. Tot een maximum van 20 miljoen.

… en dat heeft Har niet in de kas zitten.