Rob Nakken benoemd tot Ere-Bestuurslid

Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 12 januari 2018 is ons lid Rob Nakken, op voordracht van het bestuur, en bekrachtigd door alle aanwezige leden, benoemd tot Ere-Bestuurslid van onze vereniging Sint Sebastianus Heel.

De vereniging benoemt Rob als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor onze vereniging. Rob heeft niet alleen bijgedragen als bestuurslid binnen de vereniging, ook daarbuiten kan iedereen op hem rekenen. Al ruim 40 jaar lang.

Wij waarderen Rob, maar vergeten daarbij ook zeker zijn steun en toeverlaat Marij niet. Zonder haar steun had Rob dit al die jaren nooit waar kunnen maken.